จิบชายามบ่ายช่วงเทศกาล

จิบชายามบ่ายช่วงเทศกาล

เดอะล็อบบี้ ชั้น ล็อบบี้
เอวา บราสเซอรี่ ชั้น 4

THB 2,200++ ต่อคู่ (อาหารเท่านั้น) 

THB 2,500++ ต่อคู่ เสิร์ฟพร้อม Chandon brut or rose 

14:30 น. จนถึง 16:30 น.